world live score

NOT WITHOUT SPORTS DAY - NOT DAY WITHOUT WORLD LIVE SCORE

FORTUNA

  

RSS

RSS

BLACK CHRONICLE

D E A T H  S T A D I U M

P L A Y E R  S T O R Y

V I D E O

 

Bezvládné tělo ležící na zelenajícím se fotbalovém trávníku a kolem shluk hráčů. Ti hráči, kteří se v tomto hloučku nenacházejí se volně rozprostírají po hřišti, kde pláčí a truchlí. V úplném středu hloučku se nachází ono bezvládné tělo a kolem něj lidé, kteří na sobě nemají fotbalový dres, jako ti co okolo nich bezmocně se slzami v očích přihlíží. Jsou to zdravotníci, kteří poskytují první pomoc. Tak tohle je velice smutný obrázek, který se nám bohužel čím dál častěji naskýtá.

Jistě jste si všimli,že úmrtí při hraní profesionálního fotbalu je čím dál více. Za smrt hráčů však nemohou zranění, nýbrž srdeční problémy a kolapsy hráčů. Konkrétně se například jedná o vrozené srdeční vady, či o infarkt způsobený náhlým přetížením srdce a organismu. Tyto tragédie slýcháme častěji a častěji ve sportovních zpravodajstvích, v rádiích, nebo se o nich dočítáme v novinách, popřípadě na internetu. Jedna z prvních otázek která nás ihned napadne je, zda současné nároky kladené na fotbalové hráče nejsou už příliš vysoké.

Ano, fotbal se zrychluje a i požadavky na výkony hráčů se zvyšují. Pro tělo je nesmírná zátěž hrát 90 minut v rytmu střídavých sprintů a střídavých odpočinkových chůzí. Klubům daleko více záleží na životosprávě svých hráčů a platí si pro ně ty nejlepší fyzioterapeuty, osobní asistenty a lékaře. Tomu tak třeba před patnácti lety nebylo. I všechny klasické standardní testy však většinou nedokáží u fotbalistů odhalit skryté vrozené srdeční vady a proto je třeba dělat velice nákladné speciální testy, které se moc často nedělají.

Ano, je to velice smutné. Ovšem my, obyčejní lidé s tím nic nenaděláme. Důkazem stále více se zrychlující a náročnější hry jsou smutné závěry vyvozené z posledních několika let. Přečetl jsem si seznam úmrtí za posledních několik let a hned mě zamrazilo v zádech. Zatímco na srdeční problémy v letech 1998-2002 zemřelo šest profesionálních fotbalistů, v letech 2003-2007 zemřelo fotbalistů hned okolo patnácti. Do 1.9.2007 byl počet vrcholových fotbalistů, kteří zemřeli na trávnících zhruba okolo třiceti. Počet se však stále zvyšuje a od té doby jsme mohli v médiích zaznamenat další případy, tím nejznámějším v poslední době bylo úmrtí fotbalisty Phila O'Donnella.

Nejde jen o vrozené vady srdce. Hráči si sami někdy velice škodí tím, že si zkracují dobu rekonvalescence a po viróze se zapojují do tréninku či zápasů velice brzy. Testy na odhalení vrozených srdečních vad jsou příliš drahé, ale ve sportu, kde se točí spousty milionů si to dle mého názoru kluby mohou dovolit. Zvláště když jde o životy svěřenců klubů. I přesto tyto testy nejsou povinné a moc se neprovádí i přesto, že úmrtnost na fotbalových hřištích za několik posledních let je děsivá. A spoustě těchto úmrtí se dá předejít jedině tehdy, že se na vadu přijde díky testu, který se běžně neprovádí.

Velice zdrcující byl hlavně „černý týden“ v září roku 2007, kdy během pouhých deseti dní fotbal vystavil parte čtyřem hráčům kvůli srdečním kolapsům. Angličan Anton Reid, Španěl Antonio Puerta, Zambijec Chaswe Nsofwa a další Španěl, Angel Arenales.

 


 

 
NOT WITHOUT SPORTS DAY - NOT DAY WITHOUT WORLD LIVE SCORE